Dzwoń po miód » dostawa do domu » 601 628 217

Edward Fiłkowski

Edward Fiłkowski

Początek września powinien być w zasadzie miesiącem, w którym już całkowicie powinniśmy zakończyć uzupełnianie zapasów zimowych. Jednak rejony bogate w pożytki z koniczyny, wrzosu czy spadzi, pozwalają dopiero w początkach września na ułożenie gniazda. Zapasy miodu koniczynowego, wrzosowego lub z wcześniejszych pożytków, pozostawione rodzinie pszczelej, powinny wynosić od 5 kg do 8 kg. Pamiętajmy o usunięciu miodu spadziowego. Zapasy pokarmowe po zakończeniu karmienia jesiennego, powinny zawsze być takie, aby nie było konieczności podkarmiania pszczół na wiosnę. Przykładowo w ulu warszawskim poszerzanym, przy zimowaniu na siedmiu plastrach, powinny one wynosić min. ok. 13 kg. Bardzo ważnym pokarmem dla pszczół w okresie zimowania jest pierzga, którą pszczoły magazynują na skrajnych plastrach, w ilościach ok. 4 kg i wykorzystują już w lutym do karmienia czerwiu.

Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach września:

 • sadzimy jesienne cebule kwiatów ozdobnych m.in. tulipany, krokusy, irysy, szachownice, szafirki, hiacynty,
 • na początku września przesadzamy z rozsadnika na miejsce stałe rośliny dwuletnie jak bratki, niezapominajki, stokrotki,
 • możemy przesadzać rośliny w ogrodzie oraz sadzić drzewa i krzewy owocowe z „gołym” korzeniem,
 • dobry czas na zbiór cebuli na zimowe przechowywanie,
 • wykopujemy dalie oraz pacioreczniki (canny),
 • kwiaty balkonowe m.in. pelargonie chowamy do wnętrza,
 • w tym czasie dajemy już tylko nawozy jesienne bez azotu zawierające potas i fosfor.

W sierpniu na większości obszarów naszego kraju występują pożytki z nawłoci lub wrzosu, a w późniejszym okresie ze spadzi. Sprzyja to intensywnemu składaniu jajeczek przez matki, a tym samym odmładzaniu się rodzin pszczelich. Aby wiosną rodziny były odpowiednio silne, w kresie tym należy przygotować pszczoły do zimowli i odpowiedniego jej przebiegu. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby w rodzinie zimującej najwięcej pszczół wygryzło się pod koniec sierpnia i na początku września. Można to osiągnąć przez pobudzanie matek do czerwienia na początku sierpnia, przez podawanie syropu cukrowego w stosunku 1:1. Należy pamiętać, że ważnym czynnikiem dobrej zimowli pszczół jest dostateczna ilość pyłku w ulu (2 – 4 kg). Po zakończonym miodobraniu przystępujemy do wstępnego układania gniazda na zimę, ustawiając wadliwe i zbyt stare plastry za zatworem. Uzupełnianie zapasów zimowych należy rozpocząć już w połowie sierpnia, po częściowym wygryzieniu się pszczół z jajeczek złożonych pod koniec lipca i na początku sierpnia. Syrop cukrowy do uzupełnienia zapasów zimowych przygotowujemy z cukru i wody w proporcji 3:2 i podajemy w dawkach 2 – 4 litry w ilości od 10 do 15 kg na rodzinę.

Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach sierpnia:

 • przygotowujemy miejsce pod rośliny cebulowe
 • po obfitych deszczach warto przyjrzeć się roślinom czy nie pojawiła się choroba grzybowa,
 • dosiewamy warzywa na zbiór jesienny,
 • przywiązujemy do podpór owocujące pędy winorośli,
 • owoce, które spadły przedwcześnie i zgniły, zbieramy i niszczymy, żeby nie były źródłem chorób i szkodników,
 • pod koniec sierpnia zaczynamy stosować nawozy o zmniejszonej zawartości azotu, a zwiększonej ilości potasu i fosforu,

Na obszarach bogatych w łąki i rożnego rodzaju nieużytki, lipiec jest miesiącem bardzo dobrych pożytków. Niestety takich obszarów na terenie naszego kraju obecnie jest już niewiele i w tym miesiącu pozostają jedynie pożytki z gryki i lipy, a w końcu lipca z koniczyny. W okresie tym dochodzi do częstych rabunków, dlatego też należy podejmować wszelkie działania, mające na celu wyeliminowanie sytuacji sprzyjających rabunkom. Miesiąc lipiec jest miesiącem, w którym możemy prowadzić jeszcze wymianę matek pszczelich, robić odkłady, czy pakiety. Na terenach, gdzie jest stały dopływ pyłku kwiatowego, matki pszczele intensywnie jeszcze czerwią i rodziny wychowują duże ilości czerwiu.

Prace ogrodnicze, które powinniśmy wykonać w okolicach lipca:

 • to ostateczny termin na wysiew kwiatów dwuletnich na rozsadniku m.in malwy, niezapominajki, bratki, stokrotki
 • nawozimy zioła przyprawowe
 • systematycznie podlewamy i zasilamy nawozami wieloskładnikowymi warzywa
 • gdy liście cebuli dymki całkowicie zaschną cebulę możemy przystąpić do jej zbiorów
 • zaleca się opryski przeciw szkodnikom m.in. mszycom, stonce
 • można jeszcze wysiewać gatunki warzyw na późniejsze jesienne zbiory lub do przechowywania

Koniec maja i czerwiec, to okres największych pożytków, w którym pszczoły dochodzą do największej siły. W okresie tym zaczyna występować jednak nastrój rojowy, który jest naturalną cechą dziedziczną pszczół i jedyną drogą rozmnażania się w warunkach naturalnych. W gospodarce pasiecznej jest to zjawisko niepożądane, które należy skutecznie ograniczać. Przyczyną powstawania nastroju rojowego jest zachwianie równowagi biologicznej rodziny pszczelej (zbyt duża liczba pszczół młodych produkujących mleczko, w stosunku do ilości czerwiu w gnieździe, do którego nie dodano w odpowiednim czasie ramek z węzą). Wskazane jest, aby ramki z węzą wstawiane były nie tylko obok czerwiu, ale również między plastrami z czerwiem. Węzę tę pszczoły bardzo szybko odbudowują, aby nie było wolnej przestrzeni między czerwiem, a matka bardzo chętnie ją zaczerwia. Ważną rolę w tym okresie odgrywa wentylacja ula, którą regulujemy przez odpowiednie poszerzenie otworu wylotowego oraz zacienianie uli narażonych na całodniowe nasłonecznienie.

W okresie intensywnego pożytku , pszczoły w ciągi 3 dni są w stanie zapełnić do 7 plastrów warszawskich poszerzanych. Po każdym pożytku możemy przystąpić do miodobrania, pamiętając jednak, że odbieramy tylko miód dojrzały tzn. plastry w 2/3 poszyte.

 

Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach czerwca:

 • obrywamy przekwitłe kwiatostany różaneczników dzięki czemu będą one dłużej kwitły w przyszłym roku
 • usuwamy chwasty z trawnika
 • można rozmnażać wiele gatunków krzewów ozdobnych przez ukorzenienie wierzchołków pędów
 • można wysiewać na rozsadniku kwiaty dwuletnie takie jak malwy, stokrotki, bratki, niezapominajki
 • na przełomie czerwca- lipca co 3-4 lata wykopujemy cebule kwiatowe m.in. tulipanów i narcyzów. Wykopane cebulki należy oczyścić i przechowywać w chłodnym miejscu aż do czasu sadzenia (przełom września i października)
 • pamiętajmy o regularnym podlewaniu trawnika oraz warzyw wrażliwych na niedostatek wilgoci m.in. ogórek, sałata, cebula
 • podlewamy nawozami rośliny balkonowe
 • nawozimy pomidory głównie nawozem potasowym

Majowe pożytki (szczególnie kwitnący rzepak ozimy) zapewniają intensywne czerwienie matek i rozwój rodzin pszczelich. Z uwagi na występujące jeszcze w tym okresie wahania temperatury, należy pamiętać o dobrym ociepleniu gniazda i utrzymaniu wielkości wylotków odpowiednio do siły rodziny pszczelej. Na początku maja zapasy pokarmu powinny wynosić od 3 do 5 kg, a matki pszczele powinny mieć zapewnione miejsce do czerwienia, przy jednoczesnym niedopuszczaniu do czerwienia na zbyt wielu plastrach.
Po zakończeniu pożytku rzepakowego, możemy przystąpić do miodobrania pamiętając, że odbieramy tylko mód dojrzały tzn. plastry, które są przynajmniej w 2/3 zasklepione. Jeśli w naszej okolicy nastąpił chwilowy brak pożytku po miodobraniu, podkarmiamy pszczoły syropem cukrowym 1:1, w ilości 1,5 litra przez 2 – 3 dni, aby pszczoły go nie magazynowały, a jedynie zużywały na bieżące potrzeby. Należy pamiętać, że zbyt duże zapasy pokarmu w tym okresie sprzyjają powstawaniu nastroju rojowego.

Prace które powinniśmy wykonać w okolicach maja:

 • sadzenie roślin do skrzynek balkonowych jak pelargonie, petunie, surfinie,
 • wysadzamy po 15 maja do gruntu wcześniej posadzonych w doniczkach kłączy i cebul wiosennych,
 • wysiew ogórków gruntowych, o ile temperatura w nocy wynosi minimum 12 stopni,
 • przycinamy po przekwitnięciu łodygi migdałka, forsycji ,
 • pod koniec maja, początek czerwca można wysadzić rośliny wodne do oczka wodnego,
 • usuwamy zwiędłe kwiaty roślin cebulowych,
 • po połowie maja można już wysadzać dalie i pacioreczniki oraz wystawić rośliny tarasowe jak datury, bugenwille,
 • sadzimy zioła w ogrodzie .

Z chwilą, gdy temperatura w cieniu wynosi ok. 12 stopni, pszczoły dokonują pierwszych oblotów oczyszczających. Intensywność oblotów informuje nas o sile i zdrowiu pszczół. Krótki intensywny oblot dokonują zdrowe  i dobrze przezimowane pszczoły. Mrowienie się pszczół na przedniej ścianie ula może być oznaką braku matki. Zabrudzenie odchodami ścian ula i daszka świadczy o nozemie. Słaby i długi oblot jest oznaką osłabienia rodziny.
Przy pierwszym przeglądzie zmniejszamy gniazdo i czyścimy dennice. W przypadku stwierdzenia braku pokarmu, należy bezzwłocznie podkarmić pszczoły (3 kg cukru na 2 l wody – 2 litry syropu na rodzinę). W tym okresie rodzina powinna mieć od 5 do 8 kg miodu i 1,5 kg pierzgi.  Należy pamiętać, że pierwszy główny przegląd wiosenny możemy przeprowadzić, gdy temperatura w cieniu przekroczy 18 stopni. Przy tym przeglądzie sprawdzamy obecność i ilość czerwiu. Z uwagi na intensywne czerwienie matki, pamiętajmy o dobrym ociepleniu uli.
Podczas obserwacji pierwszych oblotów nie należy stać blisko uli. Oblatujące pszczoły mogą potraktować sylwetkę pszczelarza jako punkt odniesienia, co może powodować błądzenie pszczół po naszym odejściu.

Prace które powinniśmy wykonać w okolicach marca:

 • przycinamy winogrona,
 • przycinamy przemarźnięte łodygi róż,
 • przycinamy suche gałęzie, prześwietlamy drzewa (pamiętajmy jednak, że lepsze jest prześwietlanie częstsze ale słabsze niż rzadkie a mocne),
 • przycinamy żywopłoty posadzone w poprzednich latach,
 • wysadzamy do doniczek w domu, w miarę chłodnym miejscu kłącza i cebule kwiatów wiosennych m.in. krokusy, mieczyki, narcyzy, dalie, pacioreczniki,
 • możemy przesadzić krzewy w naszym ogrodzie, jeśli pozwala na to pogoda i ziemia jest już lekko rozmarżnięta,
 • wykonujemy pierwsze opryski na drzewa owocowe MIEDZIANEM 50 WP, jeśli temperatura na zewnątrz wynosi 7 stopni,
 • można wykonać również oprysk na szkodniki na roślinach ozdobnych PROMANALEM 60 EC, jeśli tempetatura na zewnątrz wynosi 7-10 stopni.

W okresie zimowym w pasiece panuje spokój. Po ustaniu mrozów powinniśmy zmniejszyć wyloty w celu ograniczenia strat ciepła w gnieździe. Na przełomie stycznia i lutego matki rozpoczynają czerwienie i w tym okresie temperatura w gnieździe powinna wynosić 35 stopni. Wokół uli zachowujemy bezwzględny spokój. Nie chodzimy bez powodu po pasiece i pod żadnym pozorem nie pukamy w ule. Wolny czas poświęcamy na czyszczenie i konserwację sprzętu pasiecznego oraz na przygotowanie nowych ramek.

Prace które powinniśmy wykonać w okolicach lutego:

 • bielimy drzewka specjalnym wapnem, aby pierwsze promienie słoneczne i zmiany temperatur nie uszkodziły drzew,
 • wysiewamy w domu rośliny jednoroczne, uprawiane na rozsady np. begonie, pelargonie, lobelie, żeniszek.

Zima to czas przygotowania do następnego sezonu. Wizyty w pasiece ograniczamy do minimum,aby nie zakłócać zimowli pszczół. Do szczegółnych przypadków należy czas po obfitych opadach śniegu - wtedy należy sprawdzić, czy wylotki nie zostały zasypane. Inną istotną czynnością,którą należy wtkonać podczas pobytu w pasece jest sprawdzenie czy nie wystąpił głód w rodzinach. Ważne jest, aby wybrać się do pasieki kiedy nie zalega gruba pokrywa śnieżna, ponieważ odgłos skrzypiącego śniegu może niepokoić pszczoły.

Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach stycznia:

 • sprawdzamy czy są nadal dobrze okryte rośliny, wrażliwsze na zimno oraz czy nie zostały uszkodzone przez zalegający śnieg,
 • możemy zaplanować rozmieszczenie poszczególnych gatunków na warzywniku, biorąc pod uwagę ich płodozmian,
 • przeglądamy jakie nasiona warzyw mamy a jakie należałoby zakupić.

Gdzie nie ma jeszcze wczesnych pożytków pyłkowych, należy zapewnić pszczołom pokarm białkowy z pozyskanych w roku ubiegłym plastrów z pierzgą.
Aby maksymalnie wykorzystać wczesne pożytki, należy już teraz przystąpić do pobudzania matek do intensywnego czerwienia, przez podkarmianie syropem cukrowym. Rodziny, które mają duże zapasy pierzgi i miodu, wymagają jedynie stopniowego odsklepiania zapasów w gnieździe.
Jeśli zachodzi taka potrzeba (w rodzinach, które dobrze przezimowały), możemy zacząć poszerzać gniazdo. Należy jednak pamiętać, że możemy to robić tylko wtedy, gdy ostatnią ramkę pszczoły „obsiadają na czarno”. Plastry przeczerwione wstawiamy między ostatnią ramkę gniazdową, a czerw. W ten sposób matka może te plastry od razu zaczerwić. W dalszej kolejności poszerzamy gniazdo plastrami nowo odbudowanymi, a gdy pszczoły zaczną pobielać stare plastry możemy zacząć wstawiać węzę.
Z uwagi, iż przy wychowie czerwiu, pszczoły zużywają duże ilości wody, konieczne jest urządzenie poidła w miejscu nasłonecznionym i osłoniętym. Nie muszę chyba pisać, że od chwili założenia poidła do późnej jesieni, nigdy nie może zabraknąć w nim czystej i świeżej wody.

Prace które powinniśmy wykonać w okolicach kwietnia:

 • wykonujemy oprysk na drzewach owocowych SYLLITEM 65 WP w fazie nabrzmiewania pąka,
 • jeśli na trawniku pojawiła się pleśń pośniegowa, to zanim zgrabimy trawnik należy przy temperaturze 10 stopni wykonać oprysk BIOSEPTEM,
 • jeśli ziemia odmarznie można przeprowadzić wertykulację trawnika,
 • możemy przesadzić krzewy w naszym ogrodzie, jeśli pozwala na to pogoda,
 • możemy sadzić drzewa i krzewy owocowe z odkrytym systemem korzeniowym oraz żywopłoty liściaste jak ligustr, ałycza,
 • sadzimy ziemniaki sadzeniaki do gruntu,
 • sadzimy truskawki i poziomki,
 • sadzimy czosnek wiosenny,
 • stosujemy wapno lub przyspieszacze do kompostu,
 • kwiecień jest miesiącem intensywnego nawożenia, dlatego można już zacząć nawozić rośliny ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, trawnik,
 • podsypujemy iglaki SIARCZANEM MAGNEZU, który zapobiega żółknięciu iglaków a wraz z nim możemy zastosować nawozy o przedłużonym działaniu np. osmocote lub 100 dniowe do roślin kwasolubnych.

miod105

 

Miód 2014

 

Dostępny w słoikach 900ml /1,3 kg/

Mamy w sprzedaży mód wielokwiatowy.

Na jego walory lecznicze ma wpływ duże bogactwo i różnorodność roślin miododajnych,

z których pszczoły zbierają nektar. Nieodzowny do codziennego spożycia.

Stosowany przy leczeniu chorób serca, układu trawiennego oraz uczuleń pyłkowych.

 

 

 

Zalety Naszych Miodów

 

Miód rzepakowy
Jest najbogatszy w aminokwasy i najłatwiej przyswajalny. Stosuje się go w leczeniu chorób serca, miażdżycy, chorobach dróg żółciowych i dolegliwościach żołądkowych.

Miód mniszkowy
Stosowany w leczeniu wątroby, zapobiega powstawaniu kamieni w drogach żółciowych, zalecany również w chorobach serca.

Miód akacjowy
Stosuje się w leczeniu nadkwasoty żołądka oraz zaburzeń przewodu pokarmowego. Zawiera dużo fruktozy. Odpowiedni dla diabetyków oraz osób ze schorzeniami nerek i przewodu moczowego.

Miód lipowy
Stosuje się przy przeziębieniach, anginie, zapaleniu zatok i oskrzeli, chorobach dróg moczowych, schorzeniach reumatycznych i nerwicach.

Miód wielokwiatowy
Na jego walory lecznicze ma wpływ duże bogactwo i różnorodność roślin miododajnych, z których pszczoły zbierają nektar. Nieodzowny do codziennego spożycia. Stosowany przy leczeniu chorób serca, układu trawiennego oraz uczuleń pyłkowych.

Miód gryczany
Jest zasobny w biopierwiastki. Nieodzowny dla osób anemicznych, dla rekonwalescentów po operacjach i w różnego rodzaju nerwicach. Zalecany również przy schorzeniach na tle miażdżycowym.

Miód wrzosowy
Stosuje się w stanach zapalnych układu moczowego, w schorzeniach prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Jest to miód bardzo aromatyczny, trudny do uzyskania i osiągający najwyższe ceny.wy, wielokwiatowy, gryczany, wrzosowy.

Strona 4 z 4

Ciekawostki

Kontakt:

Agnieszka i Edward Fiłkowscy  
Chabowo  25                                  tel: 601 628 217
74-202 Bielice                                email: edekfi@gmail.com

OFERTA:

UWAGA!!!
Przy większych zamówieniach dostarczamy miód do klienta.
Przyjmujemy zamówienia z restauracji, cukierni i lokali gastronomicznych.