Z chwilą, gdy temperatura w cieniu wynosi ok. 12 stopni, pszczoły dokonują pierwszych oblotów oczyszczających. Intensywność oblotów informuje nas o sile i zdrowiu pszczół. Krótki intensywny oblot dokonują zdrowe  i dobrze przezimowane pszczoły. Mrowienie się pszczół na przedniej ścianie ula może być oznaką braku matki. Zabrudzenie odchodami ścian ula i daszka świadczy o nozemie. Słaby i długi oblot jest oznaką osłabienia rodziny.
Przy pierwszym przeglądzie zmniejszamy gniazdo i czyścimy dennice. W przypadku stwierdzenia braku pokarmu, należy bezzwłocznie podkarmić pszczoły (3 kg cukru na 2 l wody – 2 litry syropu na rodzinę). W tym okresie rodzina powinna mieć od 5 do 8 kg miodu i 1,5 kg pierzgi.  Należy pamiętać, że pierwszy główny przegląd wiosenny możemy przeprowadzić, gdy temperatura w cieniu przekroczy 18 stopni. Przy tym przeglądzie sprawdzamy obecność i ilość czerwiu. Z uwagi na intensywne czerwienie matki, pamiętajmy o dobrym ociepleniu uli.
Podczas obserwacji pierwszych oblotów nie należy stać blisko uli. Oblatujące pszczoły mogą potraktować sylwetkę pszczelarza jako punkt odniesienia, co może powodować błądzenie pszczół po naszym odejściu.

Prace które powinniśmy wykonać w okolicach marca: