Dzwoń po miód » dostawa do domu » 601 628 217

Od lewej: Szymon Fiłkowski, Edward Fiłkowski, Łukasz Fiłkowski

Przygoda z pszczołami rozpoczęła się w 2013 roku. Od tamtej pory corocznie pasieka się rozwija i obecnie liczy 180 pni. Tak powstała Pasieka AGA – dział specjalny rolnictwa, założona przez Edwarda Fiłkowskiego którą prowadzi wspólnie z żoną Agnieszką i synem Łukaszem. Zajmujemy się pozyskiwaniem produktów pszczelich: miodów, pyłku, propolisu. Nasze miody cieszą się dużym powodzeniem wśród okolicznych mieszkańców. Ule rozmieszczone na sześciu toczkach znajdują się na terenach powiatu pyrzyckiego i gryfińskiego, również na terenach Natura 2000 Puszczy Bukowej.

Hodowla

Od początku założenia pasieki szukaliśmy pszczoły która, spełniała by nasze kryteria, przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na łagodność, miodność, małą skłonność do roiliwości. W naszych pracach hodowlanych w szczególności zwróciliśmy uwagę na rasy Buckfast oraz Sklenar. Pszczoły tych ras szybko osiągają dużą siłę na wiosenne pożytki, są łagodne i bardzo miodne. Szczególnie Buckfas wskazywał pożądane przez nas cechy i to właśnie na pracy z tą rasą, zdobyliśmy doświadczenie hodowlane, czego skutkiem było wpisanie Edwarda Fiłkowskiego na listę europejskich hodowców matek Bucfast. Corocznie wymieniamy minimum 50% matek w rodzinach produkcyjnych. Jednak mamy w każdym sezonie do zaoferowania niedużą ilość matek unasiennionych naturalnie jak i matek reprodukcyjnych unasiennionych na wyspie jak i inseminowanych. Hodowla naszych matek opiera się na zasadach Brata Adama.

Nasza pasieka  w dniu 8.02.2019 została wpisana do rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczoły Buckfast pod nr 100506. Rodowody naszych matek od 2018 roku znajdują się na Liscie Europejskich Hodowców Buckfast. TUTAJWięcej informacji na stronie www.buckfast-polska.pl

Pszczoła Sklenar

Od szejściu latach hodujemy pszczoły Sklenar. Matki tej linii co roku sprowadzamy od hodowców z Austrii, którzy posiadają oryginalny materiał linii Sklenar, której hodowlę zapoczątkował Gidio Sklenar. Jeden z naszych toczków zagospodarowaliśmy linią Sklenar H47, oraz Sklenar G10. Rodziny te wyróżnia; szybki wiosenny rozwój, łagodność oraz miodność. W naszej ofercie są matki nieunasiennione, unasiennione naturalinie oraz reprodukcyjne inseminowane i z trutowiska Hirschgrund. Więcej informacji na stronie www.sklenar.pl

 

 

Pasieka AGA w Irlandii

Nasza pasja sięga także poza granice naszego kraju. Posiadamy małą, rozwijającą się pasiekę w Irlandii prowadzoną przez syna Szymona. Irlandia jest jedną z największych na świecie enklaw pszczoły środkowoeuropejskiej Apis Mellifera Mellifera znaną również pod potoczna nazwą „ciemnej pszczoły”. Ponieważ kraj ten jest wyspą, mogła ona egzystować  stosunkowo długo bez ingerencji innych ras, które obecnie są sprowadzane z innych krajów i zagrażają czystości genowej tej pszczoły.

Na „Zielonej Wyspie” jesteśmy członkami Irlandzkiego stowarzyszenia na rzecz ochrony AMM  – NIHBS (The Native Irish Honey Bee Society) i będąc w zarządzie SLBKA Queen Rearing Group (South Laoise Beekepers Assotioation) zajmujemy się hodowlą tej pszczoły oraz matek. Szanując lokalne tradycyjne pszczelarstwo i historię rasy AMM bacznie przyglądamy się jej cechom. Wyróżnia ją dobra zimowla, wysoka higieniczność, odporność na choroby, loty na pożytki nawet w niedogodnych warunkach oraz mały pobór pokarmu. Ponadto trzeba pamiętać że jest to nasza rodzima pszczoła która, z biegiem czasu została wyparta z terenów Polski przez inne rasy a występowanie jej zostało ograniczone do hodowli zachowawczej.

Kontakt:

Agnieszka i Edward Fiłkowscy  
Chabowo  25                                  tel: 601 628 217
74-202 Bielice                                email: edekfi@gmail.com

OFERTA:

UWAGA!!!
Przy większych zamówieniach dostarczamy miód do klienta.
Przyjmujemy zamówienia z restauracji, cukierni i lokali gastronomicznych.